Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

CKPSS.272.2.2015 Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na wymianę części ogrodzenia działki Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych – etap II

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na wymianę części ogrodzenia działki Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych – etap II

Treść ogłoszenia

Załączniki do pobrania:

Informacje szczegółowe

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 1a – Kosztorys nakładczy

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie art.22

Załącznik nr 5 – Oświadczenie art.24

Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uprawnienia budowlane

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Wykaz robót

Załącznik nr 10 – Projekt umowy

wplp_post_views_count:
428
Skip to content