Main menu

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Podanie do CKU (.pdf)
Podanie w formacie .pdf należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do składanej dokumentacji.

 

SZKOŁA POLICEALNA

Podanie do Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych (.pdf)
Podanie w formacie .pdf należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do składanej dokumentacji.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez szkołę

 

POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Podanie do Policealnej Szkoły dla Dorosłych (.pdf)
Podanie w formacie .pdf należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do składanej dokumentacji.