Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Podanie do CKU (.pdf)
Podanie w formacie .pdf należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do składanej dokumentacji.

 

SZKOŁA POLICEALNA

Podanie do Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych (.pdf)
Podanie w formacie .pdf należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do składanej dokumentacji.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez szkołę

 

POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Podanie do Policealnej Szkoły dla Dorosłych (.pdf)
Podanie w formacie .pdf należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do składanej dokumentacji.