Main menu

Rejestratorka medyczna

> Nazwa zawodu – Rejestratorka medyczna 422603

Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym, kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów instytucji medycznych. Przyjmuje zgłoszenia i ustala terminy świadczeń zdrowotnych, prowadzi rejestr i dokumentację pacjentów. Wykonuje rozliczenia i kalkulacje finansowe usług medycznych, wystawia rachunki i zaświadczenia, współpracuje z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówek medycznych.

Jest to zawód ujęty w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 422202 oraz regulowany zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. (Dz.U.99.30.300).

 

Program kursu

Lp. Dział programowy
1. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
2. Zarys psychologii z elementami komunikacji interpersonalnej i etyki
3. Pierwsza pomoc
4. Organizacja pracy rejestracji
a. Prowadzenie i obieg dokumentacji medycznej
b. Zasady kodowania i rozliczania świadczeń medycznych
c. Rozliczanie z NFZ – weryfikacja dokumentacji
d. Archiwizacja dokumentacji medycznej
e. Sprawozdawczość statystyczno – finansowa
5. Obsługa klienta

 

Okres trwania kursu – 3 miesiące (zjazdy sobota/niedziela, 2 x w miesiącu)

Skip to content