Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Pracownia zdrowia

Szkoła posiada długą tradycję w kształceniu średniego personelu medycznego. Już od pierwszych lat istnienia Studium Pielęgniarskiego w szkole działała pracownia zdrowia, która z każdym rokiem wzbogaca się o nowy sprzęt i wyposażenie. Pracownia zdrowia przeznaczona jest do doskonalenia umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńczych.

W pomieszczeniu znajdują się stanowiska do praktycznej nauki zawodu. Wyposażona jest w profesjonalne łóżka szpitalne z osprzętem, fantomy do pielęgnacji człowieka dorosłego i dziecka, wózki inwalidzkie, fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprzęt medyczny oraz środki i materiały do pielęgnowania dziecka i człowieka dorosłego.

Pracownia ma za zadanie odtworzyć warunki szpitalne i umożliwić słuchaczom odbywanie zajęć praktycznych w symulowanych sytuacjach oraz wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej.

wplp_post_views_count:
855
Skip to content