Main menu

Pracownia rehabilitacyjna

Pracownia rehabilitacyjna wyposażona jest w Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) z kompletem bloczków, zawieszek i obciążników. Kabina UGUL zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami w formie siatki o prostokątnych oczkach. Stanowi rodzaj prostopadłościanu gotowego do wprowadzania i ustawienia zestawu urządzeń. Po wstawieniu do kabiny stołu rehabilitacyjnego oraz uzupełnieniu jej osprzętem stanowi prawdziwy Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego. Unifikacja elementów kabiny UGUL pozwala na łączenie krat przewieszek w jej dowolnym układzie.

Kabina UGUL wykorzystywana jest w kinezyterapii indywidualnej lub do pracy z kilkoma pacjentami równocześnie. Służy do leczenia schorzeń narządów ruchu za pomocą ćwiczeń usprawniających. W szkole przeznaczona jest do nauki podstaw usprawniania ruchowego.

wplp_post_views_count:
205
Skip to content