Main menu

Pracownia komputerowa

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, dużą i mniejszą. W pierwszej znajduje się 15 w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych, ze sprzętem firmy Apple i oprogramowaniem użytkowym. Wszystkie stanowiska znajdują się w sieci i posiadają dostęp do Internetu za pośrednictwem wi-fi. Główne stanowisko komputerowe wyposażone jest w skaner, drukarkę i rzutnik. Pracownia jest przygotowana do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Sala została utworzona w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” finansowanego z funduszy EFS.

Druga sala komputerowa to jednocześnie Multimedialne Centrum Informacji. Znajduje się w niej 10 stanowisk komputerowych typu PC z oprogramowaniem Windows. Ponadto na wyposażeniu sali jest kserokopiarka, 3 drukarki i skaner. Komputery znajdują się w sieci i posiadają dostęp do Internetu.

wplp_post_views_count:
205
Skip to content