Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Technik archiwista

> Nazwa zawodu – Technik archiwista 441403
> Kwalifikacja A.63 – Organizacja i prowadzenie archiwum
> Kwalifikacja A.64 – Opracowywanie materiałów archiwalnych


Nauka na kierunku technik archiwista to doskonała szansa na stabilny i ceniony zawód. W ramach nauki słuchacze poznają podstawy przedsiębiorczości i archiwistyki, dowiedzą się wszystkiego na temat metod pracy w archiwum oraz zdobędą niezbędną wiedzę o prawie archiwalnym. Dzięki temu poprawią swoją pozycję na rynku pracy i będą mogli ubiegać się o posadę w sądzie lub archiwach państwowych i prywatnych.


Zadania zawodowe

 • zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego,
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
 • opracowywanie zasobu archiwalnego,
 • kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej,
 • opracowywanie inwentarza książkowego,
 • obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej,
 • zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej,
 • popularyzowanie materiałów archiwalnych,
 • zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.


Czas trwania nauki
8 – 10 miesięcy dla 1 kwalifikacji (w systemie wieczorowym lub weekendowym)

> Nauka jest bezpłatna, szkoła zapewnia praktykę zawodową


Program nauczania

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy archiwistyki
 • Metody pracy w archiwum zakładowym
 • Prawo archiwalne
 • Język obcy w archiwistyce
 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych


Perspektywy zatrudnienia:

 • sądy
 • archiwach państwowych
 • archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe)
 • firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych

Skip to content