Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Aktualnie nasza szkoła realizuje projekt „Uczę się – poznaję – zdobywam doświadczenie”. Projekt skierowany jest do słuchaczy kierunku „opiekun medyczny”, którzy w ramach projektu wyjadą w 2018r. na pratykę zawodową do Włoch. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u koordynatora projektu Pani Niny Kabały e-mail: nina.kabala@ckziu.pl

Do pobrania