Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

> Terminy rekrutacji w szkole policealnej

Nauka w Szkole Policealnej odbywa się w ciągu roku szkolnego i trwa od września do stycznia (semestr zimowy) i od lutego do czerwca (semestr letni). Nabór na kierunki prowadzimy w lutym i sierpniu. Dokumenty można składać przez cały rok. Dany kierunek uruchamiamy na początku semestru po zebraniu ustawowo określonej minimalnej liczby kandydatów.

 

> Terminy rekrutacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Cykl nauczania w CKU nie jest ograniczony semestralnie. Nabór prowadzony jest przez cały rok. Kursy uruchamiamy po zebraniu ustawowo określonej minimalnej liczby kandydatów.