Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Zaproszenie do składania ofert na remont biblioteki i magazynku środków czystości

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na Remont biblioteki i magazynku środków czystości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia.

Ofertę w języku polskim spełniającą warunki określone w zapytaniu należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem „Remont biblioteki i magazynku środków czystości w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej”. Ofertę należy przesłać na adres Centrum bądź złożyć osobiście w siedzibie do dnia  28.06.2021r. do godz. 10.

wplp_post_views_count:
362
Skip to content