Main menu

Za nami 4-te spotkanie w ramach projektu Care4mobility

care4mobility

W dniach 19 – 21.10.2016r Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej gościło nauczycieli z 5 państw UE opracowujących wspólne ujednolicone efekty kształcenia dla wybranych zawodów medycznych.
W warsztatach międzynarodowych uczestniczyli także nauczyciele z naszej Szkoły.
Goście z Litwy, Niemiec, Holandii, Turcji i Włoch obok pracy projektowej zwiedzili także Skarżysko – Kamienną, Kielce, Muzeum Wsi Polskiej w Tokarni. Zapoznali się z historią regionu i jego walorami krajobrazowymi.
W ostatnim dniu pobytu w Polsce spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim
w Kielcach z kierownictwem i pracownikami Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Samorząd Woj. Świętokrzyskiego jest dla Szkoły organem prowadzącym.
W spotkaniu podsumowującym warsztaty uczestniczyli w/dyrektor Małgorzata Kowalińska
i Ewa Kapel- Śniowska, kierownik Renata Świercz, Mariusz Olszewski, Jolanta Sikora.
Dyrektor Szkoły Danuta Latos na zakończenie spotkania podkreśliła istotę współpracy międzynarodowej i korzystania z różnych doświadczeń w wypracowywaniu najlepszych form pracy z uczniem w zakresie kształtowania umiejętności zawodowych.
Kolejne warsztaty dotyczące Europejskich Ram Kwalifikacji, z udziałem naszych nauczycieli, odbędą się we Włoszech a później w Holandii.
Warsztaty międzynarodowe są ważnym elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli, a łącząca się z nimi praktyka w różnych krajach UE, stwarza uczniom okazję do weryfikacji nabytych w szkole umiejętności. W bieżącym roku szkolnym grupa naszych słuchaczy będzie odbywała praktykę we Włoszech. Praktyka uczniów ma na celu weryfikację opracowanych przez nauczycieli podczas warsztatów ujednoliconych efektów kształcenia.
Cały cykl warsztatów i praktyk słuchaczy jest elementem programu Erasmus +.
CKZiU od kilku lat wykorzystuje programy europejskie w kształceniu zawodowym. Słuchacze z różnych kierunków uczestniczyli w zagranicznych praktykach i stażach zdobywając nowe doświadczenia zawodowe a także kompetencje językowe, kulturowe
i społeczne.
Działania te będą kontynuowane w kolejnych latach, aby każdy słuchacz naszej Szkoły miał możliwość skorzystania z projektów mobilności edukacyjnej.

wplp_post_views_count:
299
Skip to content