Main menu

Szkolenie w pierwszej pomocy przedmedycznej w ŚOA w Kielcach

W dniu 01.03.2018 w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoleniem objęto pracowników ośrodka i rodziców adopcyjnych. Zajęcia zostały zorganizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. Celem szkolenia było wykształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożenia życia i zdrowia osoby poszkodowanej. Zapoznano uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz zasadami bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy. Podczas szkolenia szczególna uwaga została zwrócona na postępowanie ratownicze w stosunku do dzieci i niemowląt. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Szkolenie przeprowadziła mgr Urszula Niemiec – nauczyciel CKZiU.

wplp_post_views_count:
316
Skip to content