Main menu

Oferta – Technik sterylizacji medycznej – Luty 2020

Szanowni Państwo!

W niedługium czasie wejdzie w życie  Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 czerwca  2019r. w sprawie szczegółowych wymogów sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Projekt tego aktu prawnego opublikowany został na stronach www. Ministerstwa Zdrowia. Paragraf 22 w/w rozporządzenia nakłada na osoby wykonujące zawód kosmetyczki, kosmetologa, fryzjera, pracownika gabinetu tatuażu czy odnowy biologicznej obowiązek posiadania uprawnień do przeprowadzania dekontaminacji
i sterylizacji materiału i sprzętu wykorzystywanego w gabinetach usługowych.

Pełne przygotowanie w tym zakresie zgodne z Rozporządzeniem MZ i wymogami BHP daje ukończenie 1- rocznego kierunku w zawodzie Technik sterylizacji medycznej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 124 jest instytucją państwową, kształcącą w różnych zawodach medycznych i społecznych.

W związku z nowym Rozporządzeniem oraz licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości nabycia uprawnień do sterylizacji, kierowanymi do nas przez osoby prowadzące gabinety usługowe, podjęliśmy decyzję  o uruchomieniu kształcenia w zawodzie Technik sterylizacji medycznej w systemie zaocznym, lub krótkiego 20-godzinnego szkolenia w zakresie czystości i dekontaminacji w gabinetach.

Na techniku sterylizacji medycznej nauka  jest bezpłatna, wszystkie materiały i sprzęt zapewnia Centrum.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2020 roku (nabór już trwa), zjazdy 2 razy w miesiącu.

Praktyczna część kształcenia  będzie realizowana w centralnej sterylizatorni szpitalnej.

LUB

20-GODZINNE SZKOLENIE W ZAKRESIE REALIZACJI PROCEDUR UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I DEKONTAMINACJI W GABINETACH USŁUGOWYCH

(kosmetycznych, fryzjerskich, podologicznych, manicure – pedicure, tatuażu).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

 1. Kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
  – przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
  – przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
  – prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 2. Aseptyka i antyseptyka
 3. Gabinet  kosmetyczny, fryzjerski, podologiczny, manicure/pedicure, tatuażu a zapobieganie zakażeniom
 4. Biofilm w stomatologii i kosmetyce
 5. Zasady higieny w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim, podologicznym, manicure/pedicure, tatuażu
 6. Przegląd preparatów do dezynfekcji
 7. Dezynfekcja
 8. Normy i procedury  obowiązujące podczas  sterylizacji
 9. Walidacja i kontrola podczas procesu sterylizacji
 10. Higiena rąk
 11. Postępowanie z odpadami medycznymi
 12. Wirus HBV, HCV, HIV, Herpes simplex (wirus opryszczki) – zapobieganie.
 13. Dekontaminacja.

Liczba godzin – 20

 Cena za szkolenie – 300 zł. (przy minimum 10 uczestnikach)

 Miejsce szkolenia:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej,
ul. Legionów 124
26-110 Skarżysko-Kamienna

Informacje i zapisy:
tel. 412531946
e-mail: kontakt@ckziu.pl
www.ckziu.pl
 

 

Do pobrania

Skip to content