Main menu

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Lista osób na I edycję wrzesień 2020 została zamknięta. Zapraszamy do zapisów na II edycję. Kolejna edycja rozpocznie się z chwilą zebrania wymaganej liczby kandydatów. 

Formularz zapisu na II edycję

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej w 2020r. uzyskało zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji pomocy społecznej. DPS-VI.5122.2.6.2020.MJ


Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia to wrzesień 2020r.   Szkolenie będzie realizowane w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele co 2 tygodnie). Planowany termin zakończenia zajęć to kwiecień 2021 rok.


  1. zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  2. przedstawicieli i Pracowników organizacji Społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej,
  3. wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

 Uprawnienia po odbyciu szkolenia

Zgodnie z artykułem 122 ustawy o pomocy społecznej, osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać obok co najmniej 3 – letniego stażu pracy, również specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej.


Rekrutacja

  • on-line poprzez formularz zgłoszeniowy (lista uczestników na I edycję wrzesień 2020 została zamknięta). Zapraszamy na II edycję. Formularz zapisu na edycję kwiecień 2021 >> Tutaj
  • osobiście lub listownie na adres: Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc (20 osób)


Przewidywany koszt szkolenia

2000 złotych (płatne wg zasad określonych w umowie)

Szczegółowe informacje w sprawie szkolenia można uzyskać  pod nr tel. (41) 25 31 946, lub mailowo: kontakt@ckziu.pl