Main menu

Konferencja Naukowa “Choroba Alzheimera – problemem medycznym i społecznym?”

W dniu 21.04.2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 124 odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Choroba Alzheimera – problemem medycznym i społecznym?”
Tematyka dotknęła istoty choroby, form opieki i podtrzymania sprawności chorych oraz sposobów wspierania rodzin sprawujących opiekę.
Konieczność zorganizowania konferencji o tej tematyce wyniknęła z potrzeb lokalnego środowiska, w którym problemy opieki i wsparcia osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin dramatycznie narastają.
Szczegółową tematykę konferencji zaprezentowali:
1. dr n.med. Małgorzata Fudala – specjalista neurolog na temat „Postępowanie medyczne i opiekuńcze u osób z chorobą Alzheimera”.
2. mgr Urszula Niemiec – fizjoterapeuta – nauczyciel CKZiU w Skarżysku-Kamiennej na temat „Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z chorobą Alzheimera”.
3. mgr Marcelina Kupis – psycholog na temat „Komunikacja w chorobie Alzheimera”
4. mgr Wiesław Stępiński – współzałożyciel firmy Seniorat na temat „Opaska telemedyczna jako bezpieczeństwo opieki nad chorym”.
5. dr n.med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka – wojewódzki konsultant w dz. pielęgniarstwa dla woj. świętokrzyskiego na temat „Choroba Alzheimera, a kwestie etyczne – kiedy zakończyć leczenie?”
6. mgr Mariusz Pająk – prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
dla województwa świętokrzyskiego na temat „Rola organizacji Alzheimerowskich na przykładzie Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego”.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyła w niej liczna grupa osób zarówno organizujących opiekę (pracownicy ośrodków pomocy społecznej), jak też sprawujących opiekę domową (opiekunki środowiskowe i domowe) i instytucjonalną (opiekunowie w domach pomocy społecznej).
Część uczestników to członkowie rodzin opiekujących się chorymi z zaburzeniami pamięci o różnym podłożu.
Z dyskusji z uczestnikami wynika, że zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne informacje dotyczące opieki w stanach dementywnych jest bardzo duże.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej będzie cyklicznie organizowało seminaria i warsztaty na ten temat (informacje o terminach będą ogłaszane na stronie Centrum pod adresem www.ckziu.pl oraz na profilu facebook’owym.
Współorganizatorami konferencji byli:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
2. Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
3. Wojewódzki Konsultant w dz. Pielęgniarstwa dla woj. świętokrzyskiego,
4. Wojewódzki Konsultant w dz. Pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. świętokrzyskiego

wplp_post_views_count:
7
Skip to content