Main menu

Aktualności

CKPSS.272.4.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej, informuje że w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na remont pracowni samoobrony w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Zakład Remontowo-Budowlany. Rafał Wójcik. 

ul. Powstańców Warszawy 16/3

26-110 Skarżysko-Kamienna

z zaoferowaną ceną brutto za realizację zadania w kwocie 31.175,54 zł