Main menu

Aktualności

CKPSS.272.1.2016 Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń na I-szym piętrze w budynku CKPSS w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej, zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na remont pomieszczenia magazynku, pomocy naukowych oraz pracowni rehabilitacji w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej.

Treść ogłoszenia 

Załączniki do pobrania:

Informacje szczegółowe

Załącznik nr 1 – Kosztorys nakładczy – budowlany

Załącznik nr 2 – Przedmiar – magazyn – elektryka

Załącznik nr 2a – Przedmiar – pomoce naukowe – elektryka

Załącznik nr 2b – Przedmiar – pracownia rehabilitacji – elektryka

Załącznik nr 2c – Projekt elektryczny – magazyn

Załącznik nr 2d – Projekt elektryczny – pomoce naukowe

Załącznik nr 2e – Projekt elektryczny – pracownia rehabilitacji

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie art.22

Załącznik nr 5 – Oświadczenie art.24

Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uprawnienia budowlane

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Wykaz robót

Załącznik nr 10 – Projekt umowy

Wszystkie załączniki w formacie .ZIP  

Gdyby mieli państwo problem z pobraniem lub otworzeniem któregoś z załączników,

uprzejmie prosimy o kontakt pod nr telefonu 41 2531946 bądź mailowo centrum.skarzysko@gmail.com