Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są pod koniec semestru zimowego i letniego. Egzamin zdaje się w formie pisemnej i praktycznej. Część pisemną można zdawać w wersji elektronicznej.

 

> Pliki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifkacje zawodowe

Instrukcja obsługi panelu dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifkacje w zawodzie „nowy egzamin zawodowy”

 

> Egzaminy pisemne

 

> Egzaminy praktyczne

 

> Egzaminy elektroniczne – próbne