Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Praktyki

Nasi słuchacze realizują podstawę programową w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w warunkach rzeczywistych u pracodawców. Podstawowe placówki kształcenia praktycznego, z którymi od lat współpracujemy to: szpitale i oddziały ogólne i specjalistyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pielęgnacyjne i Domy Pomocy Społecznej, a także apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i zakładowe. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa są tak zorganizowane, aby słuchacze mieli możliwość poznać specyfikę zawodu, środowisko i charakter wykonywanej pracy.

> Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.