Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Godziny i dni pracy biblioteki

> Harmonogram pracy biblioteki
Ewentualne zmiany w harmonogramie pracy biblioteki wywieszane są na bieżąco na drzwiach biblioteki lub na platformie e-learningowej.

 

Informacje ogólne

Księgozbiór biblioteki to ponad 7000 woluminów oraz materiały na kasetach VHS i płytach CD/DVD

Biblioteka gromadzi podręczniki i specjalistyczną literaturę z zakresu:
– anatomii
– filozofii
– prawa
– pedagogiki
– socjologii
– pracy socjalnej
– medycyny społecznej
– patologii społecznej i resocjalizacji
– pielęgniarstwa
– pedagogiki specjalnej
– polityki społecznej
– psychologii (ogólnej, rozwojowej, społecznej)
– niepełnosprawności i rehabilitacji
– zarządzania i organizacji pomocy społecznej
– psychoterapii i psychopatologii
– języka niemieckiego
– ekonomii
– informatyki

Stale prenumerowe są czasopisma specjalistyczne:
– Problemy opiekuńczo-wychowawcze,
– Praca socjalna,
– Niepełnosprawność i rehabilitacja,
– Auxillium Pracy socjalnej,
– Na Temat,
– Wspólne Tematy,
– Tematy

W ramach biblioteki działa również czytelnia, z trzema stanowiskami komputerowymi, ze stałym dostępem do Internetu. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.

 

 

Księgozbiór

Najnowsze wykazy książek i spisy zawartości czasopism znajdują się na platformie e-learningowej w kursie Biblioteka. Hasło dostępu do plików do uzyskania w bibliotece.

 

> Książki (literatura naukowa)

Częściowy spis literatury naukowej znajdującej się w bibliotece uporządkowany abecadłowo wg: autorów, tytułów, działów, lokalizacji.
Spis zawiera informacje dotyczące tytułu danego dzieła, jego autora oraz roku wydania, a także informacje o lokalizacji danego dzieła w bibliotece, jego klasyfikacji tematycznej i numerze inwentarzowym.
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2011.

 

> Czasopisma

Spis zawartości wszystkich prenumerowanych czasopism – roczniki 2000-2009 – uporządkowany abecadłowo wg: autorów, tytułów.

Spis zawartości kwartalnika Na temat – roczniki 2000-2009 – uporządkowany chronologicznie i abecadłowo wg: numerów czasopisma, tytułów.

Spis zawartości kwartalnika Niepełnosprawność i rehabilitacja – roczniki 2006-2009 – uporządkowany abecadłowo wg: autorów, tytułów, działów czasopisma.

Spis zawartości dwumiesięcznika Praca socjalna – roczniki 2000-2009 – uporządkowany abecadłowo wg: autorów, tytułów, działów czasopisma.

Spis zawartości periodyku Problemy opiekuńczo-wychowawcze – roczniki 2006-2009 – uporządkowany abecadłowo wg: autorów, tytułów, działów czasopisma.

Data ostatniej aktualizacji: 10.12.2010.

 

Inne

> Przysposobienie biblioteczne
Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2013.