Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Pracownik socjalny

Krótki opis kierunku

Pracownik socjalny (ang. social worker) – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie. Swoje czynności opiera on na ustalonej naukowo diagnozie społecznej. Ma on integrować swoje działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Praca jego ma na celu pedagogizowanie działań opiekuńczych oraz stosowanie profilaktyki opiekuńczej, której zadaniem jest uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.

Powinien on zadbać o zapewnienie swoim podopiecznym podstawowych warunków do życia poprzez pomoc finansową, rzeczową i psychiczną. Pracownik socjalny powinien również przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz pomóc w uzyskaniu pracy.


Specyfika zawodu

Praca pracownika socjalnego polega na opiekowaniu się ludźmi (np. w szpitalu), na pomocy i udzielaniu rad (np. bezrobotnym, bezdomnym, rodzinom patologicznym), oraz na współpracy z różnego rodzaju instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej. Pracownik socjalny pracuje zarówno w biurze czy domu pomocy społecznej jak i bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby, którą się zajmuje. W związku z tym z jego pracą wiążą sie pewne zagrożenia wynikające z przebywanie z osobami uzależnionymi, nosicielami wirusa HIV, chorymi na różne choroby zakaźne, cierpiącymi na zaburzenia psychiczne lub przebywającymi wcześniej w zakładzie karnym. Oprócz możliwości zarażenia się chorobami zakaźnymi jest on narażony także na pobicie czy inną przemoc fizyczną co może przyczynić się do powstania u niego różnego rodzaju obciążeń psychicznych.


Osoba pracująca w tej grupie zawodowej posiada wiedzę z zakresu:

  • socjologii (analiza i ocena zjawisk)
  • pedagogiki (np. wpływ na zmianę sytuacji życiowej rodziny lub grupy)
  • psychologii (np. interwencja socjalna, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkomanom)
  • podstaw medycyny
  • prawa

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do Kolegium Pracowników Służb Społecznych wersja .pdf

Podanie o przyjęcie do Kolegium Pracowników Służb Społecznych wersja interaktywna w formacie .doc

Skierowanie na badanie lekarskie

Wniosek o stypendium za wyniki w nauce

 

> Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2005r. Nr 61 poz. 544)