Main menu

Informacja
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom informujemy, że w sierpniu 2017r. szkoła będzie czynna
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek – 9.00 – 17.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA w CENTRUM KSZTALCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

W dniu 1 czerwca 2016r. na terenie Szkoły odbył się piknik zorganizowany przez grupę słuchaczy kierunku pracownik socjalny z udziałem najmłodszej grupy wychowanków Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „PRZYSTAŃ” oraz ich opiekunów.

Wspólne grillowanie, , zabawy w ogrodzie, rywalizacja w siatkówce, ping-pongu i badmintonie były okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów i bliższego poznania się oraz świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Organizatorzy jako przyszli pracownicy pomocy społecznej w sposób praktyczny podjęli próbę animowania środowiska lokalnego w zakresie wzajemnego wsparcia i samopomocy. Wyrazili też nadzieję, że współpraca z Placówką będzie kontynuowana.

Merytoryczną pieczę nad spotkaniem sprawowała dr Małgorzata Porąbaniec, która pełni dla Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego z ramienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.