Main menu

NAJNOWSZE INFORMACJE

CKZiU na regionalnych Targach Pracy

Nasza szkoła w czwartek 06.10.2016 r. wzięła udział w Regionalnych Targach Pracy, które odbyły się w hali sportowej Miejskiego Centrum…

06 Paź 2016

Zmiana nazwy szkoły

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2016r. Nr XXIV/345/16 Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych zostało rozwiązane. Z dniem…

01 Wrz 2016

Rejestracja na platformie moodle

Ogłoszenie: Słuchacze którzy nie mają jeszcze założonego konta na platformie moodle ckpss.besaba.com proszeni są o zgłaszanie się do szkolnego bibliotekarza celem…

10 Wrz 2016

3-cie spotkanie projektowe. Care4mobility

W dniach 28.06 - 02.07.2016 odbyło się kolejne - trzecie już - spotkanie przedstawicieli instytucji partnerskich biorących udział w projekcie…

03 Wrz 2016

Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA w CENTRUM KSZTALCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W dniu 1 czerwca 2016r. na terenie Szkoły odbył się piknik…

04 Cze 2016

Na wielkanocnym BazArcie

6 marca 2016 r. nasza szkoła uczestniczyła w Jarmarku Sztuki i Rękodzieła "BazArt" organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.…

11 Mar 2016

Dzień otwarty - wizyta uczniów z III LO

16 marca 2016 r. naszą szkołę odwiedzili uczniowie klas maturalnych z III Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć…

17 Mar 2016

CKPSS.272.1.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej informuje o wynikach postepowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na…

15 Mar 2016

Z wizytą w Turcji

CKPSS bierze udział w różnych projektach edukacyjnych realizowanych w skali międzynarodowej. W lutym 2016 r. w ramach projektu "Care4mobility" mieliśmy…

01 Mar 2016

Będziemy na wielkanocnym BazArcie

6 marca 2016 r. nasza szkoła weźmie udział w Jarmarku Sztuki i Rękodzieła "BazArt" organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w…

04 Mar 2016

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką publiczną podlegająca pod Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W Skład CKZiU wchodzą: Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum od lat zajmuje się kształceniem osób dorosłych w zawodach opiekuńczych, społecznych i medycznych.

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA (wyjątek stanowią specjalnie uruchamiane kursy), odbywa się w trzech trybach: dziennym, zaocznym i wieczorowym i trwa od dwóch do czterech semestrów. Nauka kończy się ogólnopolskim egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń, który ukończy naukę w szkole i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymuje świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształci. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników dla potrzeb pomocy społecznej i służby zdrowia gwarantuje bardzo dobrą jakość nauczania przejawiającą się między innymi wysoką zdawalnością i dobrymi wynikami egzaminów zawodowych oraz wysokim wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów. Sukcesy Szkoły to także wynik współpracy z instytucjami będącymi placówkami praktycznej nauki zawodu (szpital, apteki, instytucje pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze stacjonarne i dzienne, warsztaty terapii zajęciowej).

Działamy i uczymy zgodnie z przesłaniem patrona naszej placówki Prof. dr. Mieczysława J. Michałowicza: Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce (C.K. Norwid).